fbpx

Newsletter van Belgische Ambassade in Bangkok

– Bangkok, 1 juli 2021

Beste landgenoten,

De ambassade werd op de hoogte gebracht van de eenzijdige opzegging van bankrekeningen door Argenta van Belgen die in Thailand gedomicilieerd zijn. Voorlopig zou een dertigtal Belgen getroffen zijn.

Dit is voor alle duidelijkheid gelukkig geen algemeen fenomeen in Thailand. Er zijn ons wel eerdere individuele gevallen bekend bij andere bankinstellingen. In andere landen, die door de Belgische banken als een risico gezien worden voor witwaspraktijken of terrorismefinanciering, is deze problematiek al langer bekend.

In het kader van deze situatie en om onze landgenoten in het buitenland bij te staan, is de FOD Buitenlandse Zaken hierover in overleg met de bevoegde autoriteiten en met Febelfin, de Belgische vereniging van banken. Indien u geconfronteerd wordt met een afsluiting van uw bankrekening in België, nodigen we u uit om een vragenlijst in te vullen (https://forms.office.com/r/tgHctPAGq9). Deze informatie – die volledig anoniem verwerkt zal worden – moet ons in staat stellen de problematiek beter in kaart te brengen en de discussies in Brussel te voeden. De discussies zijn aan de gang en het zal nog enige tijd in beslag nemen om een meer structurele oplossing te kunnen bieden voor alle betrokken Belgen in alle hoeken van de wereld.

We moeten onderstrepen dat de overheid niet kan tussenkomen in een commerciële relatie van een specifieke bank met een klant. Wettelijk gezien heeft een Belgische bank het recht om een klantenrelatie te beëindigen en dit om uiteenlopende redenen. In afwachting raden we de betrokken Belgen dus aan om een oplossing te vinden bij een andere bank of financiële instelling in België of in Thailand.

Indien u gepensioneerd bent, weet dan dat het pensioen ook kan overgemaakt worden op een Thaise bankrekening. Om enkelen onder u te assisteren werd overlegd met de pensioendienst, die ons geïnformeerd heeft dat men de volgende documenten nodig heeft om een overschrijving naar het buitenland uit te voeren :

– Aanvraag tot betaling op een persoonlijke bankrekening. Dit formulier kan aangevraagd worden via e-mail : [email protected] of per fax +32 529 23 15
– Document van lokaal bankkantoor ‘certificate of deposit account’ (in het Engels).

Sibille de Cartier
Ambassadeur van België

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.